Novosti

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske odobrilo bespovratna sredstva za program SABMARINE: Kultura prilagodbe 2020./2021.

Zagreb, 03. srpnja 2020.

Novosti

Zagreb, 31. srpnja 2020.

Share

Novi program produkcijske kuće SABMARINE pod nazivom Kultura prilagodbe 2020./2021., ostvario je 150.000,00 kn bespovratnih sredstva na natječaju za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama. 

SABMARINE: Kultura prilagodbe 2020./2021. za cilj ima revitalizirati kulturni sektor u svom punom odijeku kroz programe koji su prilagođeni nastaloj situaciji, a omogućuju normalan nastavak i tijek njezinog funkcioniranja. Kultura prilagodbe usmjerit će se na kreiranje sadržaja putem novih platformi, ali i distribuciju kulturnih proizvoda na siguran, a svima dostupan način. Kultura prilagodbe 2020./2021. svoj početak najavljuje za listopad 2020. godine. 

Share